Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2015

zupkamleczna
Nikogo i tak nie obchodzi,
co Cię boli,
z czego się cieszysz,
dlaczego płaczesz.
zupkamleczna
zupkamleczna
6951 892d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimmuff immuff
zupkamleczna
zupkamleczna
8906 5ca7 500
Reposted fromrol rol viaimmuff immuff
zupkamleczna
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Maks Somow
Reposted fromrainbowside rainbowside viaimmuff immuff
zupkamleczna
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso

May 29 2015

zupkamleczna
5196 f778

blogdaniballet:

Oksana Bondareva

Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaelegie elegie
zupkamleczna
Reposted fromPsaiko Psaiko via169cm 169cm
zupkamleczna
Zdejmij bluzkę i wymuszony uśmiech.
— Rasmentalism "Nocny"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty
zupkamleczna

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viarawwwr rawwwr
zupkamleczna
3318 9e7f
Reposted fromdreamadream dreamadream viarawwwr rawwwr
zupkamleczna
Pojawia się ktoś w Twoim życiu i część Ciebie mówi: nie jestem gotowa, a druga część mówi: musi być Twój na zawsze
— Remember me
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr vianivea nivea
zupkamleczna
zupkamleczna
Takiego złego dnia jak dziś , nie było już dawno.
— I co dalej?
Reposted fromjohankam johankam vianila nila
zupkamleczna
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama

May 28 2015

zupkamleczna
4964 5421 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamer mer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl