Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

zupkamleczna
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
zupkamleczna
Im więcej ktoś wie, tym bardziej nie powiodło mu się w życiu.
— Umberto Eco ‘Temat na pierwszą stronę
zupkamleczna
Wszystko, co muszę zrobić, to po prostu zacząć.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWilalena Wilalena
zupkamleczna
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
zupkamleczna

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
zupkamleczna
Sad tree | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaphilomath philomath
zupkamleczna
Może dla Ciebie przeszłość nic nie znaczy, ale dla mnie to wszystko co mam w sercu.
— Jak iść na przód?
zupkamleczna
Prawda jest jak prostytutka. Dużo kosztuje, wielu jej chce, ale nikt jej nie kocha.
zupkamleczna
5261 261f
zupkamleczna

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
zupkamleczna
Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— "Pani Dalloway" Virginia Woolf
Reposted fromprecelka precelka viaelegie elegie
zupkamleczna
8319 e287 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaolamiko olamiko
zupkamleczna
Mniej obiecuj, ale zawsze dotrzymuj słowa.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viadotkliwie dotkliwie
zupkamleczna
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
zupkamleczna
Musisz mieć stabilność najpierw w swoim życiu, zanim zaczniesz dzielić je z kimś innym.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viadotkliwie dotkliwie
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viadotkliwie dotkliwie
8992 2012 500
Reposted fromredrumprince redrumprince viadotkliwie dotkliwie
2423 a31c 500
zupkamleczna
5247 0f7f
zupkamleczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...